Testa datorn stängdes den 29 maj

Tjänsten Testa datorn stängdes den 29 maj 2014. PTS tjänster och information om internetsäkerhet kommer att flyttas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Testa datorn har dock stängts, enligt en överenskommelse mellan PTS och MSB. Det finns liknande tjänster som erbjuds av företag. De har bättre möjligheter att hålla dem uppdaterade så att de skannar efter de senaste hoten. Tack för att du har använt Testa datorn!

Gå till övriga e-tjänster

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00, pts@pts.se    Mer kontaktuppgifter